SM systém - spirální stabilizace

Pohybem ke zdraví, to je oč tu běží! Naučme se vědomému pohybu!

NOVÝ KURZ

SM systém - odpolední kurz II. - PONDĚLÍ - 17 - 18 hod. - od 6.11. - poslední 1 volné místo

REGISTRACE ZDE - odpolední kurz II. - lektorka Marika Burdová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SM systém - odpolední kurz I. - PONDĚLÍ - 16 - 17 hod. - od 9.10. - 10 lekcí - obsazeno

REGISTRACE ZDE - odpolední kurz 

SM systém - večerní kurz - PONDĚLÍ - 19 - 20 hod.- od 23.10. - 10 lekcí - obsazeno

- 18.12. se lekce nekoná

REGISTRACE ZDE - večerní kurz

SM systém - dopolední kurz - čtvrtek 10.30 - 11.30 hod. - od 19.10. - obsazeno

Originální metoda jak léčit poruchy páteře, ale hlavně jak jim předcházet dostatečnou regenerací. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

kurzovné 1.400,- Kč - nepřítomnost ze zdravotních důvodů lze kompenzovat náhradní lekcí

Spirální stabilizace je prevence vzniku:

  • Chabého držení těla
  • Skoliotického držení těla
  • Těžkých poruch svalové balance
  • Chybné koordinace chůze a běhu
  • Degenerace páteře a velkých kloubů

Pokud již základní cviky znáte, nabízíme kurz SM systém - pokračovací - připravujeme

Veškeré pomůcky včetně lana jsou k dispozici.

Spirální stabilizace je metoda založená na jedinečných sestavách cviků za dopomoci speciálního elastického lana. Tyto cviky spadají do tzv. SM SYSTÉMU, což je zkratka pro stabilizaci a mobilizaci páteře a svalového aparátu. Zakladatelem této metodiky je MUDr. Richard Smíšek, který díky pozitivním výsledkům u cvičících, rozšiřuje SM-systém na základě spirální stabilizace do celého světa. 

SM systém je komplexní systém péče o pohybový aparát, zpevňuje a protahuje svalové partie, které mají na jedné straně tendenci ochabovat a na straně druhé se zkracovat. Dochází tak k symetrizaci pohybového aparátu a následně i ke zlepšení funkcí orgánů lidského těla. SM systém se využívá k léčbě, prevenci, regeneraci a jako kondiční trénink pro sportovce.

Spirální stabilizace je přirozená stabilizace těla v průběhu pohybu.

Spirální stabilizace vytváří spirálně stabilizovaný svalový korzet.

Zdravá chůze je stabilizovaná spirálními svalovými řetězci.

Spirálně stabilizovaný svalový korzet protahuje páteř směrem vzhůru, to umožňuje meziobratlové disky léčit a regenerovat. Cvičením SPS-M se výhřez meziobratlového disku zcela vstřebá za 3-12 měsíců, cca 1 mm za měsíc. Spirálně stabilizovaný svalový korzet protahuje páteř směrem vzhůru a tím jí vyrovnává do střední linie. Nyní lze léčit i křivky větší než 40 stupnů dle Cobba, které byly dříve indikovány pro stabilizační operaci.

Spirální stabilizace zpevňuje i protahuje. Podstatně se prodlouží krok a zrychlí běh. Je to cesta ke sportovním úspěchům a zachování zdraví.

 Srdečně zvou lektorky Marika Burdová a Alena Rauová.

 

 

 

 

Mgr. Alena Rauová
Tel: 605 529 662
Email: alena.rauova@seznam.cz
Kancelář studia J&A
Email: studiojaa@seznam.cz
Pohybové studio J&A Plzeň
U Trati 33
301 00 Plzeň
Rezervace:
Tel. 731 084 674
Informace:
Tel. 605 529 662

        nadace  
 mutlisport  SKOLA