Sportovní přípravka - pro předškoláky i školáky

Od září jsme pro dětičky připravili VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK!

Rozvíjení základních dovedností, jako je obratnost, rychlost a to vše formou her a soutěží. Děti si vyzkouší základy nejrůznějších sportů.

Pro kluky i holčičky od 4 let!

STŘEDA 17 - 18 hod.

Rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzu se děti naučí základy správného pohybu – jak ovládat své tělo, běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, základy gymnastiky. Dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, získají základ pro pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

REGISTRACE ZDE

V únoru opět zahajujeme nový pololetní kurz! Pro stávající účastníky POKRAČUJEME!

Nový kurz zahajujeme 6.2., již nyní si rezervujte místo! A přijďte vyzkoušet už i během ledna!

pololetní kurz - únor - červen - 1.900,- Kč

Pohyb je v životě dětí velmi klíčový pro jejich správný růst a vývoj.

Všestranná sportovní průprava pro děti od 4 let zaměřená na obratnost, koordinaci, rychlost a sílu. 
Děti si díky tematicky zaměřeným hodinám osvojí základní pohybové dovednosti, naučí se základům gymnastiky i atletiky a vybudují si kladný vztah k pravidelnému sportovaní. 
Lekce v dětech přirozeně probudí touhu učit se nové věci a rozvíjet vnímání vlastního těla.

Sportovní aktivity napomáhají k rozvoji pohybových dovedností dítěte a zároveň ho učí respektu k druhým, udržovat pozornost a rozvíjet týmového ducha.

Děti si utvářejí vztah k pohybu již od nejútlejšího věku. Jděte jim příkladem a ukažte jim, že pohyb a později i sport je součástí zdravého životního stylu.

Důležitý je rovněž dětský kolektiv, který motivuje k pokrokům, dává příležitost osvojit si sociální dovednosti a učit se disciplíně a fair play.

U nás je základním pravidlem přistupovat k pohybu jako k zábavě!

 

 

Mgr. Alena Rauová
Tel: 605 529 662
Email: alena.rauova@seznam.cz
Kancelář studia J&A
Email: studiojaa@seznam.cz
Pohybové studio J&A Plzeň
U Trati 33
301 00 Plzeň
Rezervace:
Tel. 731 084 674
Informace:
Tel. 605 529 662

  Podporují nás

   nadace  
 mutlisport  SKOLA