Provozní řád

Provozní řád Pohybového studia J&A Plzeň
- Každý návštěvník Pohybového studia J&A Plzeň je povinen respektovat provozní řád, pokyny pracovníků recepce a lektorů.
- Lektor je oprávněn vyloučit účastníka lekce v případě, že i přes upozornění svým chováním zásadně narušuje průběh lekce. V takovém případě vstupné na lekci propadá v plné výši.
- Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nemají na cvičební lekce přístup a mohou být lektorem či pracovníkem recepce vykázáni z prostor studia.
- Do prostor studia je zakázáno vnášet jakékoliv nebezpečné předměty (např. dělbuchy, zbraně, apod.).

- Do prostor studia a na lekce je zákaz vstupu osobám nemocným nebo s příznaky jakéhokoliv onemocnění.
- Účastník lekce je povinný dbát pokynů pracovníků recepce či instruktora a vstupovat do prostor studia ve vhodném čistém sportovním obutí a oblečení.
- Vstupní prostor studia je určen pouze k přezouvání klientů. Není tedy určen jako odpočinková zóna, čekací prostor nebo místo k odkládání obuvi a oblečení.
- V průběhu lekcí mohou být pořizovány pracovníkem studia fotografie, které budou používány k propagačním účelům (www stránky).


Účastník lekcí Pohybového studia J&A Plzeň zaplacením vstupného na lekci souhlasí s provozním řádem a následujícími podmínkami:
- Lekcí se účastní na vlastní odpovědnost.
- Intenzitu cvičení si každý účastník může přizpůsobit svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
- Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a měl by také informovat instruktora před začátkem lekce. Instruktor (Pohybové studio J&A Plzeň) nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.
- Za osobní věci odložené v šatně, či v jiných prostorách studia (mimo uzamykatelné skříňky) si zodpovídá sám účastník. Účastník lekce bere na vědomí, že v pohybovém
studiu nejsou trezory a tudíž není vhodné vnášet cennosti a nechávat je uložené v prostorách studia. Za ztrátu šperků a cenností mimořádné hodnoty pohybové studio neručí ani v případě jejich uložení v uzamykatelné skříňce. Skříňky jsou určeny pouze pro věci běžné denní potřeby, osobní doklady atd.
- Pohybové studio J&A Plzeň nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru.
- Hlídání dětí při určených lekcích je zajišťováno pro děti zdravé a hlídatelné. Pokud je dítě nezvladatelné, plačtivé apod., je vráceno matce. Upozorňujeme, že „hlídačka“ nenese zodpovědnost za dítě, matka předává dítě na vlastní zodpovědnost.
- Objednávání a rezervace lekcí viz www.studiojaa.cz
- Registrací na lekce, akce a kurzy a sdělením kontaktních údajů dává klient souhlas k jejich zpracování dle zákona a k zasílání potřebných informací k lekcím, akcím a kurzům. Zároveň registrací potvrzuje seznámení a souhlas se storno podmínkami příslušné akce. Pokud se jedná o akci zajišťovanou partnerskou CK účastník dává registrací souhlas se seznámením s podmínkami příslušné CK. Dále dává registrací souhlas k zasílání novinek, informačních zpráv a e-mailů, ze kterého se může kdykoliv na vlastní žádost odhlásit.

 

Více z této kategorie: « Naši lektoři Akce se cvičením »

Mgr. Alena Rauová
Tel: 605 529 662
Email: alena.rauova@seznam.cz
Kancelář studia J&A
Email: studiojaa@seznam.cz
Pohybové studio J&A Plzeň
U Trati 33
301 00 Plzeň
Rezervace:
Tel. 731 084 674
Informace:
Tel. 605 529 662

  Podporují nás

   nadace  
 mutlisport  SKOLA